Information & tävlingsregler


Vad är The Big 5 - Höstborren?

Höstborren är teamtävlingen där sportfiskare över hela Sverige kan mäta sig mot varandra. Istället för att alla samlas i en sjö och tävlar är det nu möjligt att tävla i alla vattendrag samtidigt, under hela hösten. Konceptet ger ett skonsammare fisketryck på det enskilda vattnet samt möjlighet till att fler personer kan delta i tävlingen.

Hur tävlar man?

Man tävlar som ett team och kan vara allt från en till tre personer i samma lag. Det är de fem längsta abborrarna (The Big 5) som avgör er placering i tävlingen. Abborrarna anmäls rullande under hela tävlingsperioden och ni har en vecka på er att anmäla en ny fisk efter det datumet abborren fångades.

Sverige är indelat i fem zoner - NORR, MITT, VÄST, ÖST och SYD. Varje team tävlar i den zon som är baserad på vilket län teamkaptenen är folkbokförd i. De teamen som vinner respektive zon samt fem wildcards (de fem team med längst big5 efter våra zonvinnare) kommer att fiska en final* vinnarteamet i finalen blir den slutliga vinnaren.

* Final LIVE 24-25 november i fiskeparadiset Västervik. Alla finalister får detaljerad information så fort det närmar sig.

Var får man tävla?

Även om man tillhör en viss zon så får man fiska i alla svenska vatten där det är tillåtet att fiska efter abborre. Det är också tillåtet att ha ett team utspritt över olika orter och det är möjligt att beställa extra måttdekaler så att alla i teamet kan nyttja vars en. Notera att det enbart går att vinna i den zonen man är registrerad i.

Vad får man fiska från?

Båt, flotte, kajak, kanot, flytring, vadare, stranden, land, hamnpirar & street fishing. Det finns inga begräsningar gällande fiskeplattform.

Fiskeutrustning

Tillåtna fiskemetoder är spinn, jerkbait, flugfiske, jigg, dropshot, trolling och mete (ej med levande betesfisk). Tänk på att endast ett aktivt spö per person är tillåtet. Man får alltså inte ha fyra spön med beten i vattnet vid t.ex. trolling och bara räkna ett spö till tävlingen.

Är man tre personer i båten får alltså max tre spön användas samtidigt och max ett aktivt spö per person.

När börjar tävlingen?

Tävlingsperioden för zonerna är 29 september till 18 november. När tävlingsjuryn har valt ut en vinnare från varje zon + fem wildcards så kommer zonfinalen att hållas den 24 till 25 november i legendariska Västerviks skärgård. I finalen fiskar ni från egen båt, land, kajak, flytring eller vad ni önskar och har tillgång till.

Ni kan anmäla ert team fram till den 26 september kl 23:59. Den 29:e september kl 08:00 får man sitt startnr via SMS.

Alla startpaket läggs i brevlådan i god tid innan tävlingen startar.

Rapportering

Dokumentation av fisk sker tillsammans med teamets startnummer och måttdekalen som ni fått hemskickad. Skriv startnumret med vattenfast penna på måttdekalen. Minimilängd för godkänd abborre är 30 centimeter.

Det är viktigt att bilderna är TYDLIGA. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken.

1. Ni måste rapportera en bild med måttdekalen och en bild där ni poserar med abborren.

2. Abborrarna ska alltid rapporteras in i hela centimeter som avrudas neråt. Visar mätdekalen 40,9 så ska fisken rapporteras in på 40 cm.

3. Tänk på att samma fisk bara får rapporteras in en gång per team.

4. Fisken måste ligga med käkpartiet/huvudet mot nollan på dekalen och buken måste vara neråt på dekalen. Huvudet ska alltså alltid mätas mot nollan och fiskens buk ska peka neråt. Detta är för att undvika fusk och för att alltid samma sida av fisken ska fotograferas så man inte kan rapportera in samma fisk två gånger.

5. Hela abborren måste synas, en liten extra bit och även den bit av dekalen som behövs för att avgöra längden. Är abborren 50 räcker det alltså att 51 cm av dekalen syns.

6. På dekalen finns en röd linje/markering och hela den röda linjen måste synas. Inget - varken fisk, hand eller redskap får täcka linjen. Detta är för att vi med all säkerhet ska kunna avgöra att dekalen inte är kapad och ihopklistrad.

Det är alltid tävlingsledningen som avgör i slutändan om en fisk kan godkännas eller inte. Vi tummar däremot inte på ovanstående regler. Detta är för att det ska bli rättvist för alla samt för att eliminera fusk. Tänk på reglerna ovan - tydliga bilder, posering, den röda linjen, inga händer eller andra verktyg i vägen och mät fisken på rätt håll så blir det bra för alla.

Efter en korrekt dokumentation av fisken så rapporterar ni in den via vår rapporteringssida. Så fort en abborre rapporterats så räknas den i automatiskt in i resultatet. Alla fångstbilder kommer att visas under vår rapporteringssida och här kan övriga deltagare anmäla en fångstrapport som ogiltig om man misstänker fusk eller om man tycker att dokumentationen av fisken är otydlig. Därefter kommer en medlem ur tävlingsjuryn att ta ett beslut och sedan avgöra om fisken ska godkännas eller inte.

Notera att resultatet är temporärt fram tills en tävlingsjury har gått igenom det efter tävlingens slutdatum. Vi kommer att kontrollera rapporter löpande under tävlingsperioden men även om vi gör det finns det en chans att resultatlisten ändras vid tävlings slut efter en sista genomgång av oss. Ni kan också hjälpa oss genom att "fuskanmäla" (beskrivs ovan) en fångstrapport som ni tycker bryter mot reglerna, då tar vi en extra koll så fort som möjligt.

Om ett team blir anmält och det (efter granskning) visar att det rör sig om fusk så blir det anmälda teamet diskvalificerat med omedelbar verkan..

Totallängden av de fem längsta abborrarna över 30 centimeter får räknas med i tävlingen. Har två team samma totallängd vinner det team med den längsta fisken. Skulle även den vara lika lång kollar vi på varje teams näst längsta fisk osv. Får ett team inte 5 abborrar över 30 cm så går det självklart att tävla med mindre antal.

Under tävlingens gång kan ni på resultatsidan ha koll på er och de andra teamens placering i tävlingen. Notera att resultatet är temporärt fram tills en tävlingsjury har gått igenom det efter tävlingens slutdatum. Vi kommer att kontrollera rapporter löpande under tävlingsperioden men även om vi gör det finns det en chans att resultatlisten ändras vid tävlings slut efter en sista genomgång av oss. Ni kan också hjälpa oss genom att "fuskanmäla" en fångstrapport som ni tycker bryter mot reglerna, då tar vi en extra koll så fort som möjligt.

Hantering av fisken

Vi rekommenderar starkt avkrokningsmatta och snabb och skonsam hantering av fisken. All fisk måste återutsättas!

När presenteras vinnarteamet?

Zonvinnarna är de lagen som efter ett sista godkännande av tävlingsjuryn placerar sig överst i resultatlistan för respektive zon. Utöver våra fem zonvinnare får ytterliggare fem wildcards (de fem team med längst big5 efter våra zonvinnare) en plats i finalen!

Det vinnande teamet är det lag som efter ett sista godkännande av tävlingsjuryn placerar sig överst i resultatlistan i zonfinalen. Vinnarteamet presenteras kort efter tävlingens slutdatum.

Övrigt

TheBig5.se förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Vi rekommenderar flytväst.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna (ej av arrangör).